Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240226 Dagens bibelord

Bibeltext

19Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

Filipperbrevet 4:19B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier