Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

Dagens bibelord

Dagligt bibelord från Bibelsällskapet

Dagens bibelord ger dig en daglig uppmuntran från Bibeln.

Planen finns inte bara på Bibeln.se utan du kan även, via kodning, visa Dagens bibelord direkt på din hemsida.

Läs mer om möjligheterna här.

Avsnitt

20231113 Dagens bibelord | 2023-11-13 läs avsnitt
20231114 Dagens bibelord | 2023-11-14 läs avsnitt
20231115 Dagens bibelord | 2023-11-15 läs avsnitt
20231116 Dagens bibelord | 2023-11-16 läs avsnitt
20231117 Dagens bibelord | 2023-11-17 läs avsnitt
20231118 Dagens bibelord | 2023-11-18 läs avsnitt
20231119 Dagens bibelord | 2023-11-19 läs avsnitt
20231120 Dagens bibelord | 2023-11-20 läs avsnitt
20231121 Dagens bibelord | 2023-11-21 läs avsnitt
20231122 Dagens bibelord | 2023-11-22 läs avsnitt
20231123 Dagens bibelord | 2023-11-23 läs avsnitt
20231124 Dagens bibelord | 2023-11-24 läs avsnitt
20231125 Dagens bibelord | 2023-11-25 läs avsnitt
20231126 Dagens bibelord | 2023-11-26 läs avsnitt
20231127 Dagens bibelord | 2023-11-27 läs avsnitt
20231128 Dagens bibelord | 2023-11-28 läs avsnitt
20231129 Dagens bibelord | 2023-11-29 läs avsnitt
20231130 Dagens bibelord | 2023-11-30 läs avsnitt
20231201 Dagens bibelord | 2023-12-1 läs avsnitt
20231202 Dagens bibelord | 2023-12-2 läs avsnitt
20231203 Dagens bibelord | 2023-12-3 läs avsnitt
20231204 Dagens bibelord | 2023-12-4 läs avsnitt
20231205 Dagens bibelord | 2023-12-5 läs avsnitt
20231206 Dagens bibelord | 2023-12-6 läs avsnitt
20231207 Dagens bibelord | 2023-12-7 läs avsnitt
20231208 Dagens bibelord | 2023-12-8 läs avsnitt
20231209 Dagens bibelord | 2023-12-9 läs avsnitt
20231210 Dagens bibelord | 2023-12-10 läs avsnitt
20231211 Dagens bibelord | 2023-12-11 läs avsnitt
20231212 Dagens bibelord | 2023-12-12 läs avsnitt
20231213 Dagens bibelord | 2023-12-13 läs avsnitt
20231214 Dagens bibelord | 2023-12-14 läs avsnitt
20231215 Dagens bibelord | 2023-12-15 läs avsnitt
20231216 Dagens bibelord | 2023-12-16 läs avsnitt
20231217 Dagens bibelord | 2023-12-17 läs avsnitt
20231218 Dagens bibelord | 2023-12-18 läs avsnitt
20231219 Dagens bibelord | 2023-12-19 läs avsnitt
20231220 Dagens bibelord | 2023-12-20 läs avsnitt
20231221 Dagens bibelord | 2023-12-21 läs avsnitt
20231222 Dagens bibelord | 2023-12-22 läs avsnitt
20231223 Dagens bibelord | 2023-12-23 läs avsnitt
20231224 Dagens bibelord | 2023-12-24 läs avsnitt
20231225 Dagens bibelord | 2023-12-25 läs avsnitt
20231226 Dagens bibelord | 2023-12-26 läs avsnitt
20231227 Dagens bibelord | 2023-12-27 läs avsnitt
20231228 Dagens bibelord | 2023-12-28 läs avsnitt
20231229 Dagens bibelord | 2023-12-29 läs avsnitt
20231230 Dagens bibelord | 2023-12-30 läs avsnitt
20231231 Dagens bibelord | 2023-12-31 läs avsnitt
20240101 Dagens bibelord | 2024-1-1 läs avsnitt
20240102 Dagens bibelord | 2024-1-2 läs avsnitt
20240103 Dagens bibelord | 2024-1-3 läs avsnitt
20240104 Dagens bibelord | 2024-1-4 läs avsnitt
20240105 Dagens bibelord | 2024-1-5 läs avsnitt
20240106 Dagens bibelord | 2024-1-6 läs avsnitt
20240107 Dagens bibelord | 2024-1-7 läs avsnitt
20240108 Dagens bibelord | 2024-1-8 läs avsnitt
20240109 Dagens bibelord | 2024-1-9 läs avsnitt
20240110 Dagens bibelord | 2024-1-10 läs avsnitt
20240111 Dagens bibelord | 2024-1-11 läs avsnitt
20240112 Dagens bibelord | 2024-1-12 läs avsnitt
20240113 Dagens bibelord | 2024-1-13 läs avsnitt
20240114 Dagens bibelord | 2024-1-14 läs avsnitt
20240115 Dagens bibelord | 2024-1-15 läs avsnitt
20240116 Dagens bibelord | 2024-1-16 läs avsnitt
20240117 Dagens bibelord | 2024-1-17 läs avsnitt
20240118 Dagens bibelord | 2024-1-18 läs avsnitt
20240119 Dagens bibelord | 2024-1-19 läs avsnitt
20240120 Dagens bibelord | 2024-1-20 läs avsnitt
20240121 Dagens bibelord | 2024-1-21 läs avsnitt
20240122 Dagens bibelord | 2024-1-22 läs avsnitt
20240123 Dagens bibelord | 2024-1-23 läs avsnitt
20240124 Dagens bibelord | 2024-1-24 läs avsnitt
20240125 Dagens bibelord | 2024-1-25 läs avsnitt
20240126 Dagens bibelord | 2024-1-26 läs avsnitt
20240127 Dagens bibelord | 2024-1-27 läs avsnitt
20240128 Dagens bibelord | 2024-1-28 läs avsnitt
20240129 Dagens bibelord | 2024-1-29 läs avsnitt
20240130 Dagens bibelord | 2024-1-30 läs avsnitt
20240131 Dagens bibelord | 2024-1-31 läs avsnitt
20240201 Dagens bibelord | 2024-2-1 läs avsnitt
20240202 Dagens bibelord | 2024-2-2 läs avsnitt
20240203 Dagens bibelord | 2024-2-3 läs avsnitt
20240204 Dagens bibelord | 2024-2-4 läs avsnitt
20240205 Dagens bibelord | 2024-2-5 läs avsnitt
20240206 Dagens bibelord | 2024-2-6 läs avsnitt
20240207 Dagens bibelord | 2024-2-7 läs avsnitt
20240208 Dagens bibelord | 2024-2-8 läs avsnitt
20240209 Dagens bibelord | 2024-2-9 läs avsnitt
20240210 Dagens bibelord | 2024-2-10 läs avsnitt
20240211 Dagens bibelord | 2024-2-11 läs avsnitt
20240212 Dagens bibelord | 2024-2-12 läs avsnitt
20240213 Dagens bibelord | 2024-2-13 läs avsnitt
20240214 Dagens bibelord | 2024-2-14 läs avsnitt
20240215 Dagens bibelord | 2024-2-15 läs avsnitt
20240216 Dagens bibelord | 2024-2-16 läs avsnitt
20240217 Dagens bibelord | 2024-2-17 läs avsnitt
20240218 Dagens bibelord | 2024-2-18 läs avsnitt
20240219 Dagens bibelord | 2024-2-19 läs avsnitt
20240220 Dagens bibelord | 2024-2-20 läs avsnitt
20240221 Dagens bibelord | 2024-2-21 läs avsnitt
20240222 Dagens bibelord | 2024-2-22 läs avsnitt
20240223 Dagens bibelord | 2024-2-23 läs avsnitt
20240224 Dagens bibelord | 2024-2-24 läs avsnitt
20240225 Dagens bibelord | 2024-2-25 läs avsnitt
20240226 Dagens bibelord | 2024-2-26 läs avsnitt
20240227 Dagens bibelord | 2024-2-27 läs avsnitt
20240228 Dagens bibelord | 2024-2-28 läs avsnitt
20240229 Dagens bibelord | 2024-2-29 läs avsnitt
20240301 Dagens bibelord | 2024-3-1 läs avsnitt
20240302 Dagens bibelord | 2024-3-2 läs avsnitt
20240303 Dagens bibelord | 2024-3-3 läs avsnitt
20240304 Dagens bibelord | 2024-3-4 läs avsnitt
20240305 Dagens bibelord | 2024-3-5 läs avsnitt
20240306 Dagens bibelord | 2024-3-6 läs avsnitt
20240307 Dagens bibelord | 2024-3-7 läs avsnitt
20240308 Dagens bibelord | 2024-3-8 läs avsnitt
20240309 Dagens bibelord | 2024-3-9 läs avsnitt
20240310 Dagens bibelord | 2024-3-10 läs avsnitt
20240311 Dagens bibelord | 2024-3-11 läs avsnitt
20240312 Dagens bibelord | 2024-3-12 läs avsnitt
20240313 Dagens bibelord | 2024-3-13 läs avsnitt
20240314 Dagens bibelord | 2024-3-14 läs avsnitt
20240315 Dagens bibelord | 2024-3-15 läs avsnitt
20240316 Dagens bibelord | 2024-3-16 läs avsnitt
20240317 Dagens bibelord | 2024-3-17 läs avsnitt
20240318 Dagens bibelord | 2024-3-18 läs avsnitt
20240319 Dagens bibelord | 2024-3-19 läs avsnitt
20240320 Dagens bibelord | 2024-3-20 läs avsnitt
20240321 Dagens bibelord | 2024-3-21 läs avsnitt
20240322 Dagens bibelord | 2024-3-22 läs avsnitt
20240323 Dagens bibelord | 2024-3-23 läs avsnitt
20240324 Dagens bibelord | 2024-3-24 läs avsnitt
20240325 Dagens bibelord | 2024-3-25 läs avsnitt
20240326 Dagens bibelord | 2024-3-26 läs avsnitt
20240327 Dagens bibelord | 2024-3-27 läs avsnitt
20240328 Dagens bibelord | 2024-3-28 läs avsnitt
20240329 Dagens bibelord | 2024-3-29 läs avsnitt
20240330 Dagens bibelord | 2024-3-30 läs avsnitt
20240331 Dagens bibelord | 2024-3-31 läs avsnitt
20240401 Dagens bibelord | 2024-4-1 läs avsnitt
20240402 Dagens bibelord | 2024-4-2 läs avsnitt
20240403 Dagens bibelord | 2024-4-3 läs avsnitt
20240404 Dagens bibelord | 2024-4-4 läs avsnitt
20240405 Dagens bibelord | 2024-4-5 läs avsnitt
20240406 Dagens bibelord | 2024-4-6 läs avsnitt
20240407 Dagens bibelord | 2024-4-7 läs avsnitt
20240408 Dagens bibelord | 2024-4-8 läs avsnitt
20240409 Dagens bibelord | 2024-4-9 läs avsnitt
20240410 Dagens bibelord | 2024-4-10 läs avsnitt
20240411 Dagens bibelord | 2024-4-11 läs avsnitt
20240412 Dagens bibelord | 2024-4-12 läs avsnitt
20240413 Dagens bibelord | 2024-4-13 läs avsnitt
20240414 Dagens bibelord | 2024-4-14 läs avsnitt
20240415 Dagens bibelord | 2024-4-15 läs avsnitt
20240416 Dagens bibelord | 2024-4-16 läs avsnitt
20240417 Dagens bibelord | 2024-4-17 läs avsnitt
20240418 Dagens bibelord | 2024-4-18 läs avsnitt
20240419 Dagens bibelord | 2024-4-19 läs avsnitt
20240420 Dagens bibelord | 2024-4-20 läs avsnitt
20240421 Dagens bibelord | 2024-4-21 läs avsnitt
20240422 Dagens bibelord | 2024-4-22 läs avsnitt
20240423 Dagens bibelord | 2024-4-23 läs avsnitt
20240424 Dagens bibelord | 2024-4-24 läs avsnitt
20240425 Dagens bibelord | 2024-4-25 läs avsnitt
20240426 Dagens bibelord | 2024-4-26 läs avsnitt
20240427 Dagens bibelord | 2024-4-27 läs avsnitt
20240428 Dagens bibelord | 2024-4-28 läs avsnitt
20240429 Dagens bibelord | 2024-4-29 läs avsnitt
20240430 Dagens bibelord | 2024-4-30 läs avsnitt
20240501 Dagens bibelord | 2024-5-1 läs avsnitt
20240502 Dagens bibelord | 2024-5-2 läs avsnitt
20240503 Dagens bibelord | 2024-5-3 läs avsnitt
20240504 Dagens bibelord | 2024-5-4 läs avsnitt
20240505 Dagens bibelord | 2024-5-5 läs avsnitt
20240506 Dagens bibelord | 2024-5-6 läs avsnitt
20240507 Dagens bibelord | 2024-5-7 läs avsnitt
20240508 Dagens bibelord | 2024-5-8 läs avsnitt
20240509 Dagens bibelord | 2024-5-9 läs avsnitt
20240510 Dagens bibelord | 2024-5-10 läs avsnitt
20240511 Dagens bibelord | 2024-5-11 läs avsnitt
20240512 Dagens bibelord | 2024-5-12 läs avsnitt
20240513 Dagens bibelord | 2024-5-13 läs avsnitt
20240514 Dagens bibelord | 2024-5-14 läs avsnitt
20240515 Dagens bibelord | 2024-5-15 läs avsnitt
20240516 Dagens bibelord | 2024-5-16 läs avsnitt
20240517 Dagens bibelord | 2024-5-17 läs avsnitt
20240518 Dagens bibelord | 2024-5-18 läs avsnitt
20240519 Dagens bibelord | 2024-5-19 läs avsnitt
20240520 Dagens bibelord | 2024-5-20 läs avsnitt
20240521 Dagens bibelord | 2024-5-21 läs avsnitt
20240522 Dagens bibelord | 2024-5-22 läs avsnitt
20240523 Dagens bibelord | 2024-5-23 läs avsnitt
20240524 Dagens bibelord | 2024-5-24 läs avsnitt
20240525 Dagens bibelord | 2024-5-25 läs avsnitt
20240526 Dagens bibelord | 2024-5-26 läs avsnitt
20240527 Dagens bibelord | 2024-5-27 läs avsnitt
20240528 Dagens bibelord | 2024-5-28 läs avsnitt
20240529 Dagens bibelord | 2024-5-29 läs avsnitt
20240530 Dagens bibelord | 2024-5-30 läs avsnitt
20240531 Dagens bibelord | 2024-5-31 läs avsnitt
20240601 Dagens bibelord | 2024-6-1 läs avsnitt
20240602 Dagens bibelord | 2024-6-2 läs avsnitt
20240603 Dagens bibelord | 2024-6-3 läs avsnitt
20240604 Dagens bibelord | 2024-6-4 läs avsnitt
20240605 Dagens bibelord | 2024-6-5 läs avsnitt
20240606 Dagens bibelord | 2024-6-6 läs avsnitt
20240607 Dagens bibelord | 2024-6-7 läs avsnitt
20240608 Dagens bibelord | 2024-6-8 läs avsnitt
20240609 Dagens bibelord | 2024-6-9 läs avsnitt
20240610 Dagens bibelord | 2024-6-10 läs avsnitt
20240611 Dagens bibelord | 2024-6-11 läs avsnitt
20240612 Dagens bibelord | 2024-6-12 läs avsnitt
20240613 Dagens bibelord | 2024-6-13 läs avsnitt
20240614 Dagens bibelord | 2024-6-14 läs avsnitt
20240615 Dagens bibelord | 2024-6-15 läs avsnitt
20240616 Dagens bibelord | 2024-6-16 läs avsnitt
20240617 Dagens bibelord | 2024-6-17 läs avsnitt
20240618 Dagens bibelord | 2024-6-18 läs avsnitt
20240619 Dagens bibelord | 2024-6-19 läs avsnitt
20240620 Dagens bibelord | 2024-6-20 läs avsnitt
20240621 Dagens bibelord | 2024-6-21 läs avsnitt
20240622 Dagens bibelord | 2024-6-22 läs avsnitt
20240623 Dagens bibelord | 2024-6-23 läs avsnitt
20240624 Dagens bibelord | 2024-6-24 läs avsnitt
20240625 Dagens bibelord | 2024-6-25 läs avsnitt
20240626 Dagens bibelord | 2024-6-26 läs avsnitt
20240627 Dagens bibelord | 2024-6-27 läs avsnitt
20240628 Dagens bibelord | 2024-6-28 läs avsnitt
20240629 Dagens bibelord | 2024-6-29 läs avsnitt
20240630 Dagens bibelord | 2024-6-30 läs avsnitt
20240701 Dagens bibelord | 2024-7-1 läs avsnitt
20240702 Dagens bibelord | 2024-7-2 läs avsnitt
20240703 Dagens bibelord | 2024-7-3 läs avsnitt
20240704 Dagens bibelord | 2024-7-4 läs avsnitt
20240705 Dagens bibelord | 2024-7-5 läs avsnitt
20240706 Dagens bibelord | 2024-7-6 läs avsnitt
20240707 Dagens bibelord | 2024-7-7 läs avsnitt
20240708 Dagens bibelord | 2024-7-8 läs avsnitt
20240709 Dagens bibelord | 2024-7-9 läs avsnitt
20240710 Dagens bibelord | 2024-7-10 läs avsnitt
20240711 Dagens bibelord | 2024-7-11 läs avsnitt
20240712 Dagens bibelord | 2024-7-12 läs avsnitt
20240713 Dagens bibelord | 2024-7-13 läs avsnitt
20240714 Dagens bibelord | 2024-7-14 läs avsnitt
20240715 Dagens bibelord | 2024-7-15 läs avsnitt
20240716 Dagens bibelord | 2024-7-16 läs avsnitt
20240717 Dagens bibelord | 2024-7-17 läs avsnitt
20240718 Dagens bibelord | 2024-7-18 läs avsnitt
20240719 Dagens bibelord | 2024-7-19 läs avsnitt
20240720 Dagens bibelord | 2024-7-20 läs avsnitt
20240721 Dagens bibelord | 2024-7-21 läs avsnitt
20240722 Dagens bibelord | 2024-7-22 läs avsnitt
20240723 Dagens bibelord | 2024-7-23 läs avsnitt
20240724 Dagens bibelord | 2024-7-24 läs avsnitt
20240725 Dagens bibelord | 2024-7-25 läs avsnitt
20240726 Dagens bibelord | 2024-7-26 läs avsnitt
20240727 Dagens bibelord | 2024-7-27 läs avsnitt
20240728 Dagens bibelord | 2024-7-28 läs avsnitt
20240729 Dagens bibelord | 2024-7-29 läs avsnitt
20240730 Dagens bibelord | 2024-7-30 läs avsnitt
20240731 Dagens bibelord | 2024-7-31 läs avsnitt
20240801 Dagens bibelord | 2024-8-1 läs avsnitt
20240802 Dagens bibelord | 2024-8-2 läs avsnitt
20240803 Dagens bibelord | 2024-8-3 läs avsnitt
20240804 Dagens bibelord | 2024-8-4 läs avsnitt
20240805 Dagens bibelord | 2024-8-5 läs avsnitt
20240806 Dagens bibelord | 2024-8-6 läs avsnitt
20240807 Dagens bibelord | 2024-8-7 läs avsnitt
20240808 Dagens bibelord | 2024-8-8 läs avsnitt
20240809 Dagens bibelord | 2024-8-9 läs avsnitt
20240810 Dagens bibelord | 2024-8-10 läs avsnitt
20240811 Dagens bibelord | 2024-8-11 läs avsnitt
20240812 Dagens bibelord | 2024-8-12 läs avsnitt
20240813 Dagens bibelord | 2024-8-13 läs avsnitt
20240814 Dagens bibelord | 2024-8-14 läs avsnitt
20240815 Dagens bibelord | 2024-8-15 läs avsnitt
20240816 Dagens bibelord | 2024-8-16 läs avsnitt
20240817 Dagens bibelord | 2024-8-17 läs avsnitt
20240818 Dagens bibelord | 2024-8-18 läs avsnitt
20240819 Dagens bibelord | 2024-8-19 läs avsnitt
20240820 Dagens bibelord | 2024-8-20 läs avsnitt
20240821 Dagens bibelord | 2024-8-21 läs avsnitt
20240822 Dagens bibelord | 2024-8-22 läs avsnitt
20240823 Dagens bibelord | 2024-8-23 läs avsnitt
20240824 Dagens bibelord | 2024-8-24 läs avsnitt
20240825 Dagens bibelord | 2024-8-25 läs avsnitt
20240826 Dagens bibelord | 2024-8-26 läs avsnitt
20240827 Dagens bibelord | 2024-8-27 läs avsnitt
20240828 Dagens bibelord | 2024-8-28 läs avsnitt
20240829 Dagens bibelord | 2024-8-29 läs avsnitt
20240830 Dagens bibelord | 2024-8-30 läs avsnitt
20240831 Dagens bibelord | 2024-8-31 läs avsnitt
20240901 Dagens bibelord | 2024-9-1 läs avsnitt
20240902 Dagens bibelord | 2024-9-2 läs avsnitt
20240903 Dagens bibelord | 2024-9-3 läs avsnitt
20240904 Dagens bibelord | 2024-9-4 läs avsnitt
20240905 Dagens bibelord | 2024-9-5 läs avsnitt
20240906 Dagens bibelord | 2024-9-6 läs avsnitt
20240907 Dagens bibelord | 2024-9-7 läs avsnitt
20240908 Dagens bibelord | 2024-9-8 läs avsnitt
20240909 Dagens bibelord | 2024-9-9 läs avsnitt
20240910 Dagens bibelord | 2024-9-10 läs avsnitt
20240911 Dagens bibelord | 2024-9-11 läs avsnitt
20240912 Dagens bibelord | 2024-9-12 läs avsnitt
20240913 Dagens bibelord | 2024-9-13 läs avsnitt
20240914 Dagens bibelord | 2024-9-14 läs avsnitt
20240915 Dagens bibelord | 2024-9-15 läs avsnitt
20240916 Dagens bibelord | 2024-9-16 läs avsnitt
20240917 Dagens bibelord | 2024-9-17 läs avsnitt
20240918 Dagens bibelord | 2024-9-18 läs avsnitt
20240919 Dagens bibelord | 2024-9-19 läs avsnitt
20240920 Dagens bibelord | 2024-9-20 läs avsnitt
20240921 Dagens bibelord | 2024-9-21 läs avsnitt
20240922 Dagens bibelord | 2024-9-22 läs avsnitt
20240923 Dagens bibelord | 2024-9-23 läs avsnitt
20240924 Dagens bibelord | 2024-9-24 läs avsnitt
20240925 Dagens bibelord | 2024-9-25 läs avsnitt
20240926 Dagens bibelord | 2024-9-26 läs avsnitt
20240927 Dagens bibelord | 2024-9-27 läs avsnitt
20240928 Dagens bibelord | 2024-9-28 läs avsnitt
20240929 Dagens bibelord | 2024-9-29 läs avsnitt
20240930 Dagens bibelord | 2024-9-30 läs avsnitt
20241001 Dagens bibelord | 2024-10-1 läs avsnitt
20241002 Dagens bibelord | 2024-10-2 läs avsnitt
20241003 Dagens bibelord | 2024-10-3 läs avsnitt
20241004 Dagens bibelord | 2024-10-4 läs avsnitt
20241005 Dagens bibelord | 2024-10-5 läs avsnitt
20241006 Dagens bibelord | 2024-10-6 läs avsnitt
20241007 Dagens bibelord | 2024-10-7 läs avsnitt
20241008 Dagens bibelord | 2024-10-8 läs avsnitt
20241009 Dagens bibelord | 2024-10-9 läs avsnitt
20241010 Dagens bibelord | 2024-10-10 läs avsnitt
20241011 Dagens bibelord | 2024-10-11 läs avsnitt
20241012 Dagens bibelord | 2024-10-12 läs avsnitt
20241013 Dagens bibelord | 2024-10-13 läs avsnitt
20241014 Dagens bibelord | 2024-10-14 läs avsnitt
20241015 Dagens bibelord | 2024-10-15 läs avsnitt
20241016 Dagens bibelord | 2024-10-16 läs avsnitt
20241017 Dagens bibelord | 2024-10-17 läs avsnitt
20241018 Dagens bibelord | 2024-10-18 läs avsnitt
20241019 Dagens bibelord | 2024-10-19 läs avsnitt
20241020 Dagens bibelord | 2024-10-20 läs avsnitt
20241021 Dagens bibelord | 2024-10-21 läs avsnitt
20241022 Dagens bibelord | 2024-10-22 läs avsnitt
20241023 Dagens bibelord | 2024-10-23 läs avsnitt
20241024 Dagens bibelord | 2024-10-24 läs avsnitt
20241025 Dagens bibelord | 2024-10-25 läs avsnitt
20241026 Dagens bibelord | 2024-10-26 läs avsnitt
20241027 Dagens bibelord | 2024-10-27 läs avsnitt
20241028 Dagens bibelord | 2024-10-28 läs avsnitt
20241029 Dagens bibelord | 2024-10-29 läs avsnitt
20241030 Dagens bibelord | 2024-10-30 läs avsnitt
20241031 Dagens bibelord | 2024-10-31 läs avsnitt
20241101 Dagens bibelord | 2024-11-1 läs avsnitt
20241102 Dagens bibelord | 2024-11-2 läs avsnitt
20241103 Dagens bibelord | 2024-11-3 läs avsnitt
20241104 Dagens bibelord | 2024-11-4 läs avsnitt
20241105 Dagens bibelord | 2024-11-5 läs avsnitt
20241106 Dagens bibelord | 2024-11-6 läs avsnitt
20241107 Dagens bibelord | 2024-11-7 läs avsnitt
20241108 Dagens bibelord | 2024-11-8 läs avsnitt
20241109 Dagens bibelord | 2024-11-9 läs avsnitt
20241110 Dagens bibelord | 2024-11-10 läs avsnitt
20241111 Dagens bibelord | 2024-11-11 läs avsnitt
20241112 Dagens bibelord | 2024-11-12 läs avsnitt
20241113 Dagens bibelord | 2024-11-13 läs avsnitt
20241114 Dagens bibelord | 2024-11-14 läs avsnitt
20241115 Dagens bibelord | 2024-11-15 läs avsnitt
20241116 Dagens bibelord | 2024-11-16 läs avsnitt
20241117 Dagens bibelord | 2024-11-17 läs avsnitt
20241118 Dagens bibelord | 2024-11-18 läs avsnitt
20241119 Dagens bibelord | 2024-11-19 läs avsnitt
20241120 Dagens bibelord | 2024-11-20 läs avsnitt
20241121 Dagens bibelord | 2024-11-21 läs avsnitt
20241122 Dagens bibelord | 2024-11-22 läs avsnitt
20241123 Dagens bibelord | 2024-11-23 läs avsnitt
20241124 Dagens bibelord | 2024-11-24 läs avsnitt
20241125 Dagens bibelord | 2024-11-25 läs avsnitt
20241126 Dagens bibelord | 2024-11-26 läs avsnitt
20241127 Dagens bibelord | 2024-11-27 läs avsnitt
20241128 Dagens bibelord | 2024-11-28 läs avsnitt
20241129 Dagens bibelord | 2024-11-29 läs avsnitt
20241130 Dagens bibelord | 2024-11-30 läs avsnitt
20241201 Dagens bibelord | 2024-12-1 läs avsnitt
20241202 Dagens bibelord | 2024-12-2 läs avsnitt
20241203 Dagens bibelord | 2024-12-3 läs avsnitt
20241204 Dagens bibelord | 2024-12-4 läs avsnitt
20241205 Dagens bibelord | 2024-12-5 läs avsnitt
20241206 Dagens bibelord | 2024-12-6 läs avsnitt
20241207 Dagens bibelord | 2024-12-7 läs avsnitt
20241208 Dagens bibelord | 2024-12-8 läs avsnitt
20241209 Dagens bibelord | 2024-12-9 läs avsnitt
20241210 Dagens bibelord | 2024-12-10 läs avsnitt
20241211 Dagens bibelord | 2024-12-11 läs avsnitt
20241212 Dagens bibelord | 2024-12-12 läs avsnitt
20241213 Dagens bibelord | 2024-12-13 läs avsnitt
20241214 Dagens bibelord | 2024-12-14 läs avsnitt
20241215 Dagens bibelord | 2024-12-15 läs avsnitt
20241216 Dagens bibelord | 2024-12-16 läs avsnitt
20241217 Dagens bibelord | 2024-12-17 läs avsnitt
20241218 Dagens bibelord | 2024-12-18 läs avsnitt
20241219 Dagens bibelord | 2024-12-19 läs avsnitt
20241220 Dagens bibelord | 2024-12-20 läs avsnitt
20241221 Dagens bibelord | 2024-12-21 läs avsnitt
20241222 Dagens bibelord | 2024-12-22 läs avsnitt
20241223 Dagens bibelord | 2024-12-23 läs avsnitt
20241224 Dagens bibelord | 2024-12-24 läs avsnitt
20241225 Dagens bibelord | 2024-12-25 läs avsnitt
20241226 Dagens bibelord | 2024-12-26 läs avsnitt
20241227 Dagens bibelord | 2024-12-27 läs avsnitt
20241228 Dagens bibelord | 2024-12-28 läs avsnitt
20241229 Dagens bibelord | 2024-12-29 läs avsnitt
20241230 Dagens bibelord | 2024-12-30 läs avsnitt
20241231 Dagens bibelord | 2024-12-31 läs avsnitt
20250101 Dagens bibelord | 2025-1-1 läs avsnitt
20250102 Dagens bibelord | 2025-1-2 läs avsnitt
20250103 Dagens bibelord | 2025-1-3 läs avsnitt
20250104 Dagens bibelord | 2025-1-4 läs avsnitt
20250105 Dagens bibelord | 2025-1-5 läs avsnitt
20250106 Dagens bibelord | 2025-1-6 läs avsnitt
20250107 Dagens bibelord | 2025-1-7 läs avsnitt
20250108 Dagens bibelord | 2025-1-8 läs avsnitt
20250109 Dagens bibelord | 2025-1-9 läs avsnitt
20250110 Dagens bibelord | 2025-1-10 läs avsnitt
20250111 Dagens bibelord | 2025-1-11 läs avsnitt
20250112 Dagens bibelord | 2025-1-12 läs avsnitt
20250113 Dagens bibelord | 2025-1-13 läs avsnitt
20250114 Dagens bibelord | 2025-1-14 läs avsnitt
20250115 Dagens bibelord | 2025-1-15 läs avsnitt
20250116 Dagens bibelord | 2025-1-16 läs avsnitt
20250117 Dagens bibelord | 2025-1-17 läs avsnitt
20250118 Dagens bibelord | 2025-1-18 läs avsnitt
20250119 Dagens bibelord | 2025-1-19 läs avsnitt
20250120 Dagens bibelord | 2025-1-20 läs avsnitt
20250121 Dagens bibelord | 2025-1-21 läs avsnitt
20250122 Dagens bibelord | 2025-1-22 läs avsnitt
20250123 Dagens bibelord | 2025-1-23 läs avsnitt
20250124 Dagens bibelord | 2025-1-24 läs avsnitt
20250125 Dagens bibelord | 2025-1-25 läs avsnitt
20250126 Dagens bibelord | 2025-1-26 läs avsnitt
20250127 Dagens bibelord | 2025-1-27 läs avsnitt
20250128 Dagens bibelord | 2025-1-28 läs avsnitt
20250129 Dagens bibelord | 2025-1-29 läs avsnitt
20250130 Dagens bibelord | 2025-1-30 läs avsnitt
20250131 Dagens bibelord | 2025-1-31 läs avsnitt
20250201 Dagens bibelord | 2025-2-1 läs avsnitt
20250202 Dagens bibelord | 2025-2-2 läs avsnitt
20250203 Dagens bibelord | 2025-2-3 läs avsnitt
20250204 Dagens bibelord | 2025-2-4 läs avsnitt
20250205 Dagens bibelord | 2025-2-5 läs avsnitt
20250206 Dagens bibelord | 2025-2-6 läs avsnitt
20250207 Dagens bibelord | 2025-2-7 läs avsnitt
20250208 Dagens bibelord | 2025-2-8 läs avsnitt
20250209 Dagens bibelord | 2025-2-9 läs avsnitt
20250210 Dagens bibelord | 2025-2-10 läs avsnitt
20250211 Dagens bibelord | 2025-2-11 läs avsnitt
20250212 Dagens bibelord | 2025-2-12 läs avsnitt
20250213 Dagens bibelord | 2025-2-13 läs avsnitt
20250214 Dagens bibelord | 2025-2-14 läs avsnitt
20250215 Dagens bibelord | 2025-2-15 läs avsnitt
20250216 Dagens bibelord | 2025-2-16 läs avsnitt
20250217 Dagens bibelord | 2025-2-17 läs avsnitt
20250218 Dagens bibelord | 2025-2-18 läs avsnitt
20250219 Dagens bibelord | 2025-2-19 läs avsnitt
20250220 Dagens bibelord | 2025-2-20 läs avsnitt
20250221 Dagens bibelord | 2025-2-21 läs avsnitt
20250222 Dagens bibelord | 2025-2-22 läs avsnitt
20250223 Dagens bibelord | 2025-2-23 läs avsnitt
20250224 Dagens bibelord | 2025-2-24 läs avsnitt
20250225 Dagens bibelord | 2025-2-25 läs avsnitt
20250226 Dagens bibelord | 2025-2-26 läs avsnitt
20250227 Dagens bibelord | 2025-2-27 läs avsnitt
20250228 Dagens bibelord | 2025-2-28 läs avsnitt
20250301 Dagens bibelord | 2025-3-1 läs avsnitt
20250302 Dagens bibelord | 2025-3-2 läs avsnitt
20250303 Dagens bibelord | 2025-3-3 läs avsnitt
20250304 Dagens bibelord | 2025-3-4 läs avsnitt
20250305 Dagens bibelord | 2025-3-5 läs avsnitt
20250306 Dagens bibelord | 2025-3-6 läs avsnitt
20250307 Dagens bibelord | 2025-3-7 läs avsnitt
20250308 Dagens bibelord | 2025-3-8 läs avsnitt
20250309 Dagens bibelord | 2025-3-9 läs avsnitt
20250310 Dagens bibelord | 2025-3-10 läs avsnitt
20250311 Dagens bibelord | 2025-3-11 läs avsnitt
20250312 Dagens bibelord | 2025-3-12 läs avsnitt
20250313 Dagens bibelord | 2025-3-13 läs avsnitt
20250314 Dagens bibelord | 2025-3-14 läs avsnitt
20250315 Dagens bibelord | 2025-3-15 läs avsnitt
20250316 Dagens bibelord | 2025-3-16 läs avsnitt
20250317 Dagens bibelord | 2025-3-17 läs avsnitt
20250318 Dagens bibelord | 2025-3-18 läs avsnitt
20250319 Dagens bibelord | 2025-3-19 läs avsnitt
20250320 Dagens bibelord | 2025-3-20 läs avsnitt
20250321 Dagens bibelord | 2025-3-21 läs avsnitt
20250322 Dagens bibelord | 2025-3-22 läs avsnitt
20250323 Dagens bibelord | 2025-3-23 läs avsnitt
20250324 Dagens bibelord | 2025-3-24 läs avsnitt
20250325 Dagens bibelord | 2025-3-25 läs avsnitt
20250326 Dagens bibelord | 2025-3-26 läs avsnitt
20250327 Dagens bibelord | 2025-3-27 läs avsnitt
20250328 Dagens bibelord | 2025-3-28 läs avsnitt
20250329 Dagens bibelord | 2025-3-29 läs avsnitt
20250330 Dagens bibelord | 2025-3-30 läs avsnitt
20250331 Dagens bibelord | 2025-3-31 läs avsnitt
20250401 Dagens bibelord | 2025-4-1 läs avsnitt
20250402 Dagens bibelord | 2025-4-2 läs avsnitt
20250403 Dagens bibelord | 2025-4-3 läs avsnitt
20250404 Dagens bibelord | 2025-4-4 läs avsnitt
20250405 Dagens bibelord | 2025-4-5 läs avsnitt
20250406 Dagens bibelord | 2025-4-6 läs avsnitt
20250407 Dagens bibelord | 2025-4-7 läs avsnitt
20250408 Dagens bibelord | 2025-4-8 läs avsnitt
20250409 Dagens bibelord | 2025-4-9 läs avsnitt
20250410 Dagens bibelord | 2025-4-10 läs avsnitt
20250411 Dagens bibelord | 2025-4-11 läs avsnitt
20250412 Dagens bibelord | 2025-4-12 läs avsnitt
20250413 Dagens bibelord | 2025-4-13 läs avsnitt
20250414 Dagens bibelord | 2025-4-14 läs avsnitt
20250415 Dagens bibelord | 2025-4-15 läs avsnitt
20250416 Dagens bibelord | 2025-4-16 läs avsnitt
20250417 Dagens bibelord | 2025-4-17 läs avsnitt
20250418 Dagens bibelord | 2025-4-18 läs avsnitt
20250419 Dagens bibelord | 2025-4-19 läs avsnitt
20250420 Dagens bibelord | 2025-4-20 läs avsnitt
20250421 Dagens bibelord | 2025-4-21 läs avsnitt
20250422 Dagens bibelord | 2025-4-22 läs avsnitt
20250423 Dagens bibelord | 2025-4-23 läs avsnitt
20250424 Dagens bibelord | 2025-4-24 läs avsnitt
20250425 Dagens bibelord | 2025-4-25 läs avsnitt
20250426 Dagens bibelord | 2025-4-26 läs avsnitt
20250427 Dagens bibelord | 2025-4-27 läs avsnitt
20250428 Dagens bibelord | 2025-4-28 läs avsnitt
20250429 Dagens bibelord | 2025-4-29 läs avsnitt
20250430 Dagens bibelord | 2025-4-30 läs avsnitt
20250501 Dagens bibelord | 2025-5-1 läs avsnitt
20250502 Dagens bibelord | 2025-5-2 läs avsnitt
20250503 Dagens bibelord | 2025-5-3 läs avsnitt

Dagens bibelord på din hemsida?

“Dagens bibelord” är en tjänst från Svenska Bibelsällskapet som gör det möjligt att automatiskt presentera ett nytt bibelord på sin webbplats varje dag. Det skulle exempelvis kunna se ut så här (här används ingen särskild layout):

Men Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd,

Ps 33:18

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier