Svenska Bibelsällskapet

Bibel 2000

Bibelns språk behöver ständigt uppdateras. Vår förra officiella bibel var översatt och klar 1917. Den tidigare bibelöversättningen, Gustav Vasas bibel var från 1541 och hade hunnit bli så ålderdomlig att många hade svårt att förstå vad som stod i den.

När 1917 års bibel var klar, välkomnades den. Men den möttes också av viss kritik. Många ansåg att språket hade blivit för vardagligt och att Bibeln tappat sin strama högtidlighet från Gustav Vasas dagar. Andra ansåg att den var gammalmodig redan när den kom ut, medan ytterligare andra ansåg den vara för teologiskt liberal.
I början av 1950-talet inleddes diskussionen om att det åter var dags för en ny översättning. Texten hade på några decennier blivit svår att förstå för stora grupper i samhället.

Men det var inte bara språket som utvecklats. Även bibelforskningen hade gått framåt och den tidens vetenskapsmän, arkeologer, historiker och översättare visste mer om Bibeln och dess tillkomst än vad man kände till vid början av seklet.

Dessutom hade man år 1947 gjort ett mycket viktigt fynd: I de så kallade Dödahavsrullarna från 100-talet f.Kr., finns nästan alla böcker i Gamla testamentet representerade. De är de äldsta bevarade bibeltexterna och har bidragit med ny och viktig kunskap.

Språkets utveckling och bibelforskningens framsteg är alltså de viktigaste orsakerna till att staten tillsatte en ny Bibelkommission 1972.

Köpa en tryckt bibel

Du kan bläddra bland tillgängliga biblar i Bibelbutiken.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.19.0
Följ oss i sociala medier