Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240217 Dagens bibelord

Bibeltext

8Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Hebreerbrevet 13:8B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier