Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241101 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 62

1För körledaren. En psalm av David.

2Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer min räddning.

3Han är klippan som räddar mig,

min borg där jag står trygg.

4Hur länge skall ni ansätta mig,

samfällt storma an

som mot en lutande vägg,

en fallfärdig mur?

5De har enats om att störta ner mig.

De älskar svek,

med munnen välsignar de,

men i sitt hjärta förbannar de.

6Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer mitt hopp.

7Han är klippan som räddar mig,

min borg där jag står trygg.

8Från Gud kommer min hjälp och min ära,

Gud är min tillflykt, min starka klippa.

9Sätt alltid din lit till honom, du folk,

öppna ditt hjärta inför honom.

Gud är vår tillflykt.

10Bara en vindfläkt är människorna,

de dödliga endast ett bländverk.

Läggs de i vågskålen höjer den sig,

ja, de är lättare än luft.

11Lita inte till våld,

sätt inte ert hopp till rövat gods.

Om än er rikedom växer,

förtrösta inte på den.

12Ett har Gud talat,

två ting har jag hört:

att Gud har makten,

13att du, Herre, är trofast.

Du lönar var och en

efter vad han har gjort.

Psaltaren 62:1-13B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier