Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241031 Bibelläsning och bön

Bibeltext

2Den dag skall komma

då berget med Herrens tempel

står där orubbligt fast,

högst av bergen, överst bland höjderna.

Alla folk skall strömma dit,

3folkslag i mängd skall komma,

och de skall säga:

»Låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han skall lära oss sina vägar,

hans stigar vill vi följa.«

Ty från Sion skall lag förkunnas,

från Jerusalem Herrens ord.

4Han skall döma mellan folken,

skipa rätt bland alla folkslag.

De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig.

5Kom, alla av Jakobs ätt,

låt oss vandra i Herrens ljus!

Jesaja 2:2-5B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier