Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240629 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 96

1Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!

2Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

ropa ut hans seger dag efter dag!

3Förkunna hans ära bland folken,

bland alla människor hans under!

4Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Han omges av prakt och glans,

av makt och härlighet i sitt tempel.

7Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät,

8ära Herrens höga namn!

Kom till hans förgårdar, kom med offer,

9fall ner inför Herren i helig skrud!

Darra inför honom, hela jorden!

10Förkunna bland folken: Herren är konung!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med oväld.

11Må himlen fröjdas och jorden jubla,

havet brusa och allt det rymmer,

12marken och allt den bär må glädja sig.

Då skall alla träd i skogen jubla

13inför Herren – se, han kommer,

se, han kommer för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda trofast över folken.

Psaltaren 96:1-13B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier