Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240628 Bibelläsning och bön

Bibeltext

67Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord:

68»Välsignad är Herren, Israels Gud,

som besöker sitt folk och ger det frihet.

69Han reser för oss frälsningens horn

i sin tjänare Davids släkt,

70så som han för länge sedan lovat

genom sina heliga profeter,

71frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.

72Han visar barmhärtighet mot våra fäder

och står fast vid sitt heliga förbund,

73den ed han svor vår fader Abraham:

74att rycka oss ur våra fienders hand

och låta oss tjäna honom utan fruktan,

75rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

76Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet,

ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

77Så skall hans folk få veta att frälsningen är här

med förlåtelse för deras synder

78genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden,

79en soluppgång för dem som är i mörkret

och i dödens skugga,

och styra våra fötter in på fredens väg.«

80Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Lukas 1:67-80B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier