Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240203 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 25

1Av David.

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, 2du min Gud,

jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera!

3Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt.

4Herre, lär mig dina vägar,

visa mig dina stigar.

5Led mig i din sanning, lär mig,

du som är min Gud, min räddare,

ständigt hoppas jag på dig.

6Herre, kom ihåg din barmhärtighet,

den godhet du alltid har visat.

7Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet,

Herre, du som är god.

8Herren är pålitlig och god,

därför visar han syndarna vägen.

9Han leder de ödmjuka rätt,

de ödmjuka lär han sin väg.

10Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud.

11Herre, min synd är stor,

förlåt den, ditt namn till ära.

12Var och en som fruktar Herren

får veta vilken väg han skall välja.

13Själv får han leva i ro,

och hans barn skall ta landet i arv.

14De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt.

15Min blick är ständigt fäst på Herren,

det är han som löser min fot ur snaran.

16Vänd dig till mig, var barmhärtig,

ty jag är ensam och betryckt.

17Lindra mitt hjärtas plåga,

för mig ut ur mitt trångmål.

18Tänk på mitt lidande och mitt betryck

och förlåt mig alla mina synder.

19Se på mina fiender – så många de är,

så hätska i sitt hat!

20Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig.

21Låt oskuld och redlighet bevara mig,

ty jag hoppas på dig.

22O Gud, befria Israel

från all dess nöd!

Psaltaren 25:1-22B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier