Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240202 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Herrens förbund består

1Kom, alla ni som törstar,

kom hit och få vatten,

kom, även om ni inte har pengar!

Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar,

vin och mjölk utan att betala!

2Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,

er lön på sådant som inte mättar?

Lyssna till mig, så får ni äta gott

och njuta av feta rätter.

3Kom till mig och hör noga på,

lyssna, så får ni liv.

Jag sluter ett evigt förbund med er,

den nåd jag visat David skall bestå.

4Honom gjorde jag till ett vittne för folken,

till furste och härskare över dem.

5Du skall kalla på folkslag du inte känner,

folkslag som inte känner dig skyndar till

för Herrens, din Guds, skull,

Israels Helige, som skänkt dig härlighet.

Maning att lita på Herrens ord

6Sök Herren medan han låter sig finnas,

åkalla honom medan han är nära.

7Må den gudlöse överge sin väg,

den ondskefulle sina planer.

Må han vända om till Herren,

så skall han förbarma sig över honom,

vända om till vår Gud,

som alltid vill förlåta.

8Mina planer är inte era planer

och era vägar inte mina vägar,

säger Herren.

9Liksom himlen är högt över jorden,

så är mina vägar högt över era vägar,

mina planer högt över era planer.

10Liksom regn och snö faller från himlen

och inte vänder tillbaka dit

utan vattnar jorden,

får den att grönska och bära frukt,

och ger säd att så och bröd att äta,

11så är det med ordet

som kommer från min mun:

det vänder inte fruktlöst tillbaka

utan gör det jag vill

och utför mitt uppdrag.

12I glädje skall ni tåga ut

och ledas hem i trygghet.

När ni kommer

brister berg och höjder ut i jubel,

markens alla träd klappar händer.

13I stället för törne skall det växa cypresser,

i stället för nässlor myrten.

Det skall vara ett äreminne åt Herren,

ett evigt, oförgängligt tecken.

Jesaja 55:1-13B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier