Svenska Bibelsällskapet

Svenska biblar

Genom århundradena har Bibeln översatts till svenska vid flera tillfällen. (Se avsnittet ”Bibelns historia i Sverige”.) I flera fall har det handlat om revisioner av tidigare översättningar. Under de senaste tvåhundra åren har dessutom en rad privata initiativ tagits vid sidan av det som gjorts på uppdrag av konungen eller staten. Svenska Bibelsällskapet har för avsikt att här tillhandahålla de svenska bibelöversättningar som har haft officiell status i Sverige samt moderna översättningar där Bibelsällskapet har copyright.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.16.15
Följ oss i sociala medier