Svenska Bibelsällskapet

Söka på bibeln.se

Att söka på bibeln.se ger dig ett kraftfullt och enkelt sätt att leta efter bibelord. Du kan både skriva in bibelreferenser och ord du söker efter i sökrutan. Dina resultat kan du sedan sortera och filtrera.

Som i många sökmotorer kan du göra din sökning mer begränsad eller exakt genom att använda olika tecken som +, -, () och *

  • plustecken + mellan ord ger verser där båda sökorden förekommer, t ex sök Jesus + Kristus returnerar verser där båda orden Jesus och Kristus förekommer, oavsett deras inbördes ordning.
  • minustecken - framför ordet ger endast de verser där det första sökordet förekommer, men inte ordet som kommer efter minustecknet, t.ex. sökningen Jesus - Kristus returnerar endast verser där ordet Jesus förekommer men som inte innehåller ordet Kristus.
    / snedstreck mellan ord (även ordet OR) betyder att sökningen ger resultat där något av orden förekommer.
  • ( ) parenteser styr exekveringsordningen för sökningen som ska utföras, t ex Herodes +(Jesus / Nasaret) ger ett resultat där de verser som innehåller ordet Herodes och antingen ordet Jesus eller ordet Nasaret.
  • asterisken * som ett bryttecken för ordet styr sökningen för att hitta alla ord som börjar med bokstäverna före asterisken, t.ex. sök tro* returnerar alla verser med ord som tro, trohet, trofasthet och så vidare.
  • " " citat runt sökorden gör att sökningen ger verser där orden inuti citaten visas i exakt form och ordning som de skrivs, t.ex. sökningen "Jesus Kristus" returnerar verser där sökorden Jesus Kristus förekommer i den ordning, men inte verser där orden är Kristus Jesus.
  • Sökparametrarna ovan kan användas för att skapa komplexa sökningar. Detta är användbart när du vill hitta en viss passage, men inte den exakta böjningen, ordningen eller det exakta ordet som används i versen, t.ex. sökningen "inte ens" +mörk* returnerar versen "Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg." (Ps. 23:4)

Behöver du mer hjälp eller har feedback kan du skicka det till support@bibeln.se.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier