Svenska Bibelsällskapet

Pågående översättning

Provöversättning är ett väl etablerat sätt att i praktiken pröva principer för bibelöversättning och utbilda översättare och konsulter. Det har använts såväl internationellt som i Sverige i förberedande syfte inför kommande större projekt med officiella bibelöversättningar.

När tiden var inne… (2015)

Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19 och Galaterbrevet (2015). I samband med Bibelsällskapets 200-årsjubileum utgavs denna provöversättning, för att stimulera reflektionen kring översättningsfrågor och fungera som en testballong i syfte att undersöka behovet av en ny översättning av NT, som då hade 34 år på nacken.

Pågående översättning av NT

En ny provöversättning av Nya testamentet till svenska startade 2019. 2021 kom Markusevangeliet, Filipperbrevet och 1 Johannesbrevet i en översättning som kallas Pilotöversättningen. 2020 fattade Svenska Bibelsällskapets styrelse ett beslut att låta översätta hela Nya testamentet till svenska med år 2026 som slutpunkt. Projektet kallas NT2026. Detta arbete pågår just nu.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.20.14
Följ oss i sociala medier