Svenska Bibelsällskapet

Om Bibeln

Bibeln är en bok, eller snarare en samling böcker, som har haft en avgörande betydelse för många människor i mer än två tusen år. Både inom judendomen och kristendomen är Bibeln den viktigaste urkunden. Det faktum att Bibeln består av många olika skrifter sida vid sida har inneburit att Bibelns exakta omfång ser olika ut i olika traditioner. Den hebreiska bibeln motsvarar det som efterhand kom att kallas Gamla testamentet inom kristendomen. Det sammanföll med att kyrkofadern Ireneus cirka 180 e.Kr. introducerade beteckningen Nya testamentet. Ett par århundraden före vår tideräknings början hade dessutom Den hebreiska bibeln översatts till grekiska av grekisktalande judar i Alexandria. Den översättningen inkluderade ytterligare ett antal judiska skrifter, som senare kom att värderas högt i den framväxande kristendomen och så småningom fick beteckningen Apokryferna eller De deuterokanoniska skrifterna.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.20.15
Följ oss i sociala medier