Svenska Bibelsällskapet

Om nya Bibeln.se

Välkommen till nya bibeln.se

I samverkan med en rad andra bibelsällskap publicerar vi nu våra bibelöversättningar på en plattform som heter BibleBooster. Med detta samarbete önskar vi uppnå flera saker:

  • Utöver Bibel 2000 och 1917 års kyrkobibel finns nu även Biibbal 2019 (Bibeln på nordsamiska) och KR92 (Bibeln på finska) på bibeln.se. Vi kommer kontinuerligt ladda upp fler bibelöversättningar, som exempelvis texter ur det pågående översättningsarbetet NT2026 och Karl XII (som korrekturläses).
  • Bible Booster är ett samarbete där bibelsällskap med små ekonomiska resurser får tillgång till en plattform för publicering av bibeltext, till en överkomlig kostnad. Större bibelsällskap är med och bär kostnaderna för de mindre.
  • Vi tror att Bible Booster ger en långsiktigt hållbar lösning, som vi kommer att ha glädje av under lång tid.
  • Över tid kommer vi kunna erbjuda många fler funktioner i en lösning som är mer framtidssäker. Redan nu kan du t ex testa att läsa översättningar parallellt.
  • Till att börja med saknas "Uppslagsdelen" som funnits på den förra sidan men vi beräknar att denna också kommer publiceras inom en snar framtid.

Om du har respons är du välkommen att skriva till support@bibeln.se

Anders Göranzon, generalsekreterare

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.20.14
Följ oss i sociala medier