Svenska Bibelsällskapet

Minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk. Dessa är finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Även om det svenska teckenspråket inte formellt hör till dessa, är det vanligt att betrakta det som ett sjätte minoritetsspråk. Samiskan, som är ett urfolksspråk, är dessutom indelad i flera så kallade varieteter, som skiljer sig högst väsentligt från varandra. Därför är det brukligt att tala om åtminstone tre språk: nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska.

Finska och Nordsamiska går att läsa direkt här på bibeln.se.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.20.14
Följ oss i sociala medier