Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241231 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 71

1Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

svik mig aldrig!

2Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,

lyssna på mig och rädda mig.

3Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg.

4Befria mig, Gud, ur de ondas grepp,

rädda mig undan gudlösa våldsmän.

5Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,

min trygghet ända från min ungdom.

6Från min första stund har du varit mitt stöd,

från moderlivet min styrka,

jag sjunger ständigt ditt lov.

7Jag har blivit ett tecken för många

i min fasta förtröstan på dig.

8Min strupe fylls av lovsång till dig,

dagen lång vill jag sjunga till din ära.

9Stöt inte bort mig på min ålderdom,

överge mig inte när krafterna sviker.

10De som står mig efter livet smider planer,

mina fiender säger om mig:

11»Gud har övergett honom.

Sätt efter honom, grip honom,

han är räddningslöst förlorad!«

12Gud, dröj inte långt borta!

Min Gud, skynda till min hjälp!

13Skam och vanära må drabba dem som hotar mig,

hölj dem som vill mig ont med smälek och skymf.

14Själv vill jag alltid hoppas på dig,

åter och åter sjunga ditt lov.

15Jag vill vittna om din trofasthet,

ständigt vittna om den hjälp du ger,

fast jag aldrig förmår det till fullo.

16Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud,

den trofasthet som endast du kan visa.

17Gud, från min ungdom har du fostrat mig,

och ännu förkunnar jag dina under.

18Överge mig inte, o Gud,

när jag är gammal och mitt hår har grånat,

låt mig förkunna din kraft för nya släkten.

Din makt 19och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.

Du som gör stora ting,

Gud, vem är som du?

20Svåra öden har du låtit drabba mig,

men du skall ge mig liv på nytt

och åter dra mig upp ur djupen.

21Ge mig min storhet tillbaka,

låt mig bli trygg igen.

22Då skall jag prisa dig till harpa

för din trofasthet, min Gud.

Jag skall lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige.

23När jag spelar till din ära

stiger jublet från mina läppar,

ty du har befriat mig.

24Dagen lång skall jag vittna om din trofasthet.

Men de som ville mig ont

skall drabbas av skam och smälek.

Psaltaren 71:1-24B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier