Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241221 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 146

1Halleluja!

Prisa Herren, min själ!

2Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3Lita aldrig på mäktiga män,

människor som ingen hjälp kan ge.

4De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet.

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

6Han som har gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem,

han sviker aldrig sina löften.

7Han ger de förtryckta deras rätt,

han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

8Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar,

Herren älskar de trogna,

9Herren ger främlingar skydd,

stöder faderlösa och änkor

men korsar de ondas planer.

10Herren härskar för evigt,

din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Halleluja!

Psaltaren 146:1-10B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier