Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241217 Bibelläsning och bön

Bibeltext

19Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. 21Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

2 Petrusbrevet 1:19-21B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier