Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241210 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Herrens ankomst är nära

7Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. 8Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. 9Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. 10Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. 11Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Jakobsbrevet 5:7-11B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier