Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241130 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 102

1En bön av en betryckt, som är modlös och utgjuter sin sorg inför Herren.

2Herre, hör min bön,

låt mitt rop nå fram till dig.

3Dölj inte ditt ansikte för mig

när jag är i nöd.

Lyssna till mig,

skynda att svara när jag ropar.

4Mina dagar svinner bort som rök,

och mitt inre glöder som en ugn,

5mitt livsmod är brutet, vissnat som gräs.

Jag är för matt för att äta,

6jag har magrat av min suckan,

är bara skinn och ben.

7Jag liknar en uggla i öknen,

är som en uv bland ruiner.

8Jag måste vaka,

är som en ensam fågel på taket.

9Mina fiender hånar mig dagen lång,

de gör narr av mig,

brukar mitt namn i förbannelser.

10Jag äter aska som bröd

och blandar min dryck med tårar

11för din häftiga vredes skull,

du som tog mig och kastade bort mig.

12Min levnad är som aftonskuggan,

jag vissnar som gräset.

13Men du, Herre, härskar för evigt,

och släkte efter släkte åkallar dig.

14Du skall gripa in och förbarma dig över Sion,

det är tid att visa det nåd.

Ja, stunden är inne,

15ty dina tjänare älskar Sions stenar,

lider av att se det ligga i grus.

16Folken skall frukta Herrens namn

och jordens alla kungar hans härlighet,

17när Herren har byggt upp Sion

och visat sig i sin härlighet.

18Han har hört de utblottades bön,

deras bön har han inte föraktat.

19Detta skall skrivas ner för kommande tider,

och nya släkten skall prisa Herren,

20när han ser ner från sin heliga höjd,

när Herren från himlen blickar mot jorden,

21lyssnar till fångarnas jämmer

och friger dem som är dömda att dö.

22Herrens namn blir ärat i Sion,

man sjunger hans lov i Jerusalem,

23när folk och riken samlas

för att tjäna Herren.

24Han bröt i förtid min kraft,

han förkortade mina dagar.

25Jag säger: Min Gud,

ryck inte bort mig i livets mitt,

du vars år varar från släkte till släkte.

26En gång lade du jordens grund,

och himlen är ett verk av din hand.

27De skall förgås, men du består,

de är plagg som slits ut,

du byter ut dem som kläder

och de är borta.

28Men du är densamme,

dina år har inget slut.

29Dina tjänares barn skall bo här

och deras barn leva trygga hos dig.

Psaltaren 102:1-29B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier