Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241126 Bibelläsning och bön

Bibeltext

8Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

10Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. 11När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt 12medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

2 Petrusbrevet 3:8-13B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier