Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241118 Bibelläsning och bön

Bibeltext

8Vänta därför, säger Herren,

tills jag träder fram och vittnar mot dem.

Jag har beslutat att kalla samman folk och riken

för att tömma min vrede över dem,

all min glödande harm.

Ty hela jorden skall förtäras

av min lidelses eld.

9Då skall jag förvandla folken,

så att de alla talar med rena läppar,

åkallar Herrens namn

och tjänar honom skuldra vid skuldra.

10Från andra sidan floderna i Kush

skall man frambära offer till mig.

Den räddade skaran

11Den dagen skall du slippa skammen

för alla synder du begått mot mig.

Då skall jag befria dig

från de stolta och högmodiga.

Du skall inte längre förhäva dig

här på mitt heliga berg.

12Jag skall lämna kvar hos dig

en arm och ödmjuk skara.

Herrens namn skall bli deras tillflykt.

13De som då är kvar av Israel

skall aldrig göra orätt

och aldrig uttala en lögn,

falska ord skall aldrig komma ur deras mun.

Den hjorden skall beta och vila tryggt

utan att skrämmas av någon.

Sefanja 3:8-13B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier