Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20241109 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 116

1Jag älskar Herren, ty han har hört

min bön om förskoning.

2Han lyssnade till mig

när jag ropade.

3Dödens snaror omgav mig,

dödsrikets fasor nådde mig,

jag var i nöd och förtvivlan.

4Jag åkallade Herren:

Herre, rädda mitt liv!

5Herren är nådig och rättfärdig,

vår Gud är barmhärtig.

6Herren bevarar de oskyldiga,

jag var hjälplös, och han räddade mig.

7Kom till ro, min själ,

Herren har varit god mot mig.

8Han räddade mig från döden,

mitt öga från tårar,

min fot från att snava.

9Jag får vandra inför Herren

i de levandes länder.

10Jag trodde att jag skulle gå under,

jag plågades svårt

11och tänkte i min oro:

Alla människor sviker.

12Hur skall jag återgälda Herren

alla hans välgärningar mot mig?

13Jag lyfter räddningens bägare

och åkallar Herren.

14Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk.

15De trognas liv

är dyrbart i Herrens ögon.

16Herre, jag är din tjänare,

bara din tjänare, din tjänarinnas son,

du har lossat mina bojor.

17Jag vill frambära tackoffer åt dig,

jag vill åkalla Herren.

18Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk

19på förgårdarna till Herrens tempel,

inne i Jerusalem.

Halleluja!

Psaltaren 116:1-19B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.8
Följ oss i sociala medier