Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240928 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 49

1För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Hör detta, alla folk!

Lyssna, alla som bor i världen,

3hög och låg,

rik som fattig.

4Vist är mitt tal,

mina tankar är kloka.

5Jag vill lyssna till visdomsord,

tyda min gåta vid lyrans klang.

6Varför skulle jag frukta i olyckans tid,

då bedragares ondska omger mig?

7De litar till sina ägodelar

och skryter med sin rikedom.

8Men ingen kan köpa sig fri

och betala lösen till Gud.

9Att köpa sig fri är dyrt,

man kan aldrig betala priset

10för att få leva evigt

och inte läggas i graven.

11Man ser att de visa dör,

med dåren och narren går de bort

och lämnar sin egendom åt andra.

12Graven blir deras hem för evigt,

deras boning för alla tider,

fast de haft jordagods i sin ägo.

13Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren.

14Så går det för dårarna

och för dem som lockas av deras tal:

15likt får drivs de till dödsriket,

döden blir deras herde.

[---]

16Men mig skall Gud köpa fri,

han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

17Oroa dig inte när någon blir rik

och välståndet växer i hans hus,

18ty ingenting får han med sig i döden,

hans rikedom följer honom inte dit ner.

19Fast han räknar sig som lycklig i livet

och prisas för att det gått honom väl,

20går han ändå till sina fäder,

till dem som aldrig ser ljuset mer.

21Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren.

Psaltaren 49:1-21B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.19.0
Följ oss i sociala medier