Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240914 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 123

1En vallfartssång.

Jag lyfter blicken mot dig,

du som bor i himlen.

2Som tjänaren ser

mot sin herres hand,

som tjänarinnan ser

mot sin husmors hand,

så ser vi mot Herren, vår Gud,

och hoppas på hans nåd.

3Förbarma dig, Herre, förbarma dig,

vi har fått nog av förakt.

4Vi har fått nog av de självsäkras hån,

av de högmodigas förakt.

Psaltaren 123:1-4B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.8
Följ oss i sociala medier