Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240831 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 103

1Av David.

Lova Herren, min själ,

hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

2Lova Herren, min själ,

minns allt det goda han gör:

3han förlåter alla mina synder

och botar alla mina sjukdomar,

4han räddar mig från graven

och kröner mig med nåd och barmhärtighet,

5han fyller mitt liv med allt gott,

och jag blir ung på nytt som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och ger de förtryckta deras rätt.

7Mose fick lära känna hans gärningar,

Israels folk hans verk.

8Barmhärtig och nådig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9Han går inte ständigt till rätta med oss,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,

han ger oss inte våra synders lön.

11Ty så hög som himlen välver sig över jorden,

så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

12Så långt som öster är från väster,

så långt från oss förvisar han vår synd.

13Som en far visar ömhet mot barnen,

så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

14Ty han vet hur vi är skapade,

han minns att vi är mull.

15Människans dagar är som gräset:

hon spirar som blomman på marken,

16så sveper vinden fram, och den är borta,

platsen där den stod är tom.

17Men evigt varar Herrens nåd

mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten,

18när man håller hans förbund

och minns vad han befallt och lyder.

19Herren har rest sin tron i himlen,

allt är underlagt hans välde.

20Lova Herren, ni hans änglar,

starka hjältar, som gör vad han befallt!

21Lova Herren, hela hans härskara,

ni som tjänar honom och gör hans vilja!

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt i hans välde!

Lova Herren, min själ!

Psaltaren 103:1-22B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier