Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240823 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

23En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. 24Då sade fariseerna till honom: »Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?« 25Han svarade: »Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 26Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.« 27Och Jesus sade till dem: »Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. 28Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.«

Markus 2:23-28B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier