Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240817 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 143

1En psalm av David.

Herre, hör min bön,

lyssna till mitt rop, du som håller ord,

svara mig, du som är rättfärdig.

2Ställ inte din tjänare inför din domstol,

ingen människa kan få rätt mot dig.

3Fienden förföljer mig,

han har krossat mig

och låter mig bo i mörker

som de sedan länge döda.

4Modet sviker mig,

hjärtat förlamas i bröstet.

5Jag minns förgångna tider

och tänker på allt du har gjort,

jag begrundar vad din hand förmått.

6Jag sträcker mina händer mot dig,

öppnar mig som törstig jord.

7Herre, skynda att svara mig,

jag orkar inte mer.

Dölj inte ditt ansikte för mig,

då blir jag lik dem som lagts i graven.

8Låt mig var morgon möta din trofasthet,

ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag skall gå,

jag sätter mitt hopp till dig.

9Herre, rädda mig från mina fiender,

jag flyr till dig.

10Lär mig att göra din vilja,

ty du är min Gud.

Må din goda ande leda mig

på jämn mark.

11Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära,

tag mig ur nöden, du som är rättfärdig.

12Förinta mina fiender, du som är trofast,

förgör dem som står efter mitt liv,

ty jag är din tjänare.

Psaltaren 143:1-12B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier