Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240810 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 28

1Av David.

Till dig, Herre, ropar jag.

Min klippa, var inte stum!

Svara mig inte med tystnad,

då blir jag lik dem som lagts i graven.

2Hör hur jag bönfaller dig,

hur jag ropar till dig om hjälp

och sträcker mina händer mot ditt tempel,

mot det allra heligaste.

3Släpa inte bort mig

med gudlösa och ogärningsmän.

De säger sig vilja väl

men har ont i sinnet.

4Löna dem för vad de gjort,

för deras onda dåd!

Löna dem för deras handlingar,

låt deras gärningar drabba dem!

5De ger inte akt på Herrens verk,

på allt vad han har gjort.

Han skall riva ner dem,

inte bygga upp dem.

6Lovad vare Herren,

ty han har hört min bön.

7Herren är min styrka, min sköld,

på honom förtröstar jag.

Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,

hela min varelse tackar honom.

8Herren är sitt folks styrka,

sin smordes tillflykt och räddning.

9Rädda ditt folk

och välsigna din egendom.

Var deras herde, bär dem för evigt.

Psaltaren 28:1-9B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier