Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240805 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Herrens vingård

2Sjung den dagen om den härliga vingården!

3Jag, Herren, har vård om den.

Träget vattnar jag den,

jag vårdar den natt och dag,

så att den inte drabbas av något ont.

4Jag hyser ingen vrede mot den,

men ger den mig tistel och törne,

då går jag till angrepp mot den

och sätter eld på alltsammans.

5Eller också tar man sin tillflykt till mig

och söker fred med mig,

ja, söker fred med mig.

Herren skall samla sitt folk

6När den tiden kommer skall Jakob slå rot,

Israel skall blomstra och frodas

och frukterna uppfylla världen.

Jesaja 27:2-6B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier