Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240803 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 8

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, vår härskare,

väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt

3med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender

för att betvinga ovän och hämnare.

4När jag ser din himmel, som dina fingrar format,

månen och stjärnorna du fäste där,

5vad är då en människa att du tänker på henne,

en dödlig att du tar dig an honom?

6Du gjorde honom nästan till en gud,

med ära och härlighet krönte du honom.

7Du lät honom härska över dina verk,

allt lade du under hans fötter:

8får och oxar, all boskap,

och markens vilda djur,

9himlens fåglar och havets fiskar,

allt som vandrar havets stigar.

10Herre, vår härskare,

väldigt är ditt namn över hela jorden.

Psaltaren 8:1-10B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier