Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240617 Bibelläsning och bön

Bibeltext

18Vilken gud är som du,

du som tar bort skuld och förlåter synd

hos dem som är kvar av din egendom.

Din vrede består inte för alltid,

du vill helst visa nåd.

19Du förbarmar dig över oss på nytt

och utplånar våra brott,

du kastar alla våra synder i havets djup.

20Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd

enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Mika 7:18-20B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier