Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240615 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 65

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Lovsång tillkommer dig,

o Gud, på Sion.

Vi infriar våra löften till dig,

3du som hör bön.

Till dig kommer alla människor

4för att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung

förlåter du oss.

5Lycklig den utvalde

som får komma dig nära

och vara på dina förgårdar.

Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga i ditt tempel.

6Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss,

du tillflykt för hela jorden

och de fjärran haven,

7du som reste bergen med din styrka,

rustad med kraft,

8du som stillade havets brus,

vågornas brus och folkens larm!

9De som bor vid jordens ändar står häpna

inför dina mäktiga gärningar,

öster och väster fyller du med jubel.

10Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik.

Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa,

du sörjer för jorden.

11Du vattnar åkerns fåror

och jämnar ut dess tiltor.

Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer.

12Du kröner året med goda gåvor,

där du går fram gror feta skördar.

13Ödemarkens beten frodas,

höjderna klär sig i jubel.

14Ängarna smyckas av fårhjordar

och dalarna höljer sig i säd.

Allt är jubel och sång.

Psaltaren 65:1-14B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier