Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240608 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 66

1För körledaren. En sång, en psalm.

Hylla Gud, hela världen,

2spela och ära hans namn,

ära honom med lovsång!

3Säg till Gud: Väldiga är dina verk!

För din makt kryper dina fiender,

4hela världen tillber dig,

spelar till din ära,

lovsjunger ditt namn.

5Kom och se Guds gärningar,

hans väldiga verk bland människor.

6Han förvandlade havet till torr mark,

de gick till fots genom floden.

Låt oss glädjas över honom.

7Han härskar för evigt i sin makt.

Hans ögon vakar över folken –

inga upprorsmän skall resa sig.

8Prisa vår Gud, alla folk,

låt lovsången ljuda!

9Han bevarar oss vid liv,

han låter inte våra fötter slinta.

10Du prövade oss, o Gud,

du renade oss som man renar silver.

11Du lät oss fastna i nätet,

du slog oss i bojor,

12du lät människor rida fram över oss.

Vi gick genom eld och genom vatten,

men du förde oss ut i frihet.

13Jag kommer till ditt hus med brännoffer,

jag infriar mina löften till dig,

14de som kom från mina läppar,

ur min mun när jag var i nöd.

15Feta brännoffer bär jag fram till dig

och röken stiger från baggarna.

Jag offrar tjurar och bockar.

16Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

jag skall berätta vad han gjort för mig.

17Till honom ropade jag,

och lovsång låg redo på min tunga.

18Om jag burit ont i sinnet

skulle Herren inte ha hört mig.

19Men Gud hörde mig,

han lyssnade till min bön.

20Lovad vare Gud,

som inte avvisade min bön,

inte vägrade mig sin nåd.

Psaltaren 66:1-20B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier