Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240601 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 113

1Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Lovat vare Herrens namn

nu och för evigt!

3Från öster till väster

skall Herrens namn bli prisat.

4Herren är upphöjd över alla folk,

högre än himlen når hans härlighet.

5Vem är som Herren, vår Gud,

han som tronar så högt,

6han som ser så djupt ner –

vem i himlen, vem på jorden?

7Den hjälplöse reser han ur gruset,

den fattige lyfter han ur dyn.

8Han ger dem rum bland furstar,

bland furstarna i sitt folk.

9Han ger den ofruktsamma ett hem

som lycklig mor till söner.

Halleluja!

Psaltaren 113:1-9B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier