Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240523 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Välsignelse över Israel

1Men lyssna nu, Jakob, min tjänare,

Israel, som jag har utvalt.

2Så säger Herren, din skapare,

han som formade dig i moderlivet,

han som hjälper dig:

Var inte rädd, min tjänare Jakob,

Jeshurun, som jag har utvalt.

3Jag skall gjuta vatten över törstande mark,

floder av vatten över torrt land,

och jag skall utgjuta min ande över dina barn,

min välsignelse över dina ättlingar.

4De skall skjuta upp som grönskande popplar,

som pilträd vid vattenströmmar.

5En skall säga att han tillhör Herren,

en skall bära Jakobs namn,

en skall skriva att han är Herrens

och hedras med namnet Israel.

Herren är den ende Guden

6Så säger Herren, Israels konung,

han som friköper dem, Herren Sebaot:

Jag är den förste, jag är den siste.

Det finns ingen annan Gud än jag.

7Vem är som jag? Må han ge sig till känna,

förklara och bevisa det för mig.

Vem har i förväg kungjort det som händer?

Låt dem berätta för oss vad som skall ske.

8Var inte förfärade, hys ingen fruktan!

Kungjorde och berättade jag det inte i förväg?

Ni är mina vittnen.

Finns det någon annan Gud än jag,

någon klippa som jag inte vet om?

Jesaja 44:1-8B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.8
Följ oss i sociala medier