Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240518 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 33

1Jubla över Herren, ni rättfärdiga!

De redbara skall sjunga hans lov.

2Tacka Herren till lyrans klang,

spela på tiosträngad harpa!

3Sjung till hans ära, sjung en ny sång,

jubla till strängarnas välljud!

4Herrens ord är att lita på,

han handlar alltid trofast.

5Rätt och rättfärdighet älskar han,

Herrens kärlek fyller hela jorden.

6Genom Herrens ord blev himlen till

och rymdens här på hans befallning.

7Som i en lägel samlade han havet

och lade djupens vatten i säkert förvar.

8Må hela jorden bäva inför Herren,

alla som bor där frukta honom.

9Han talade och allt blev till,

han befallde och det skedde.

10Herren gäckar folkens planer

och gör deras avsikter om intet.

11Men Herrens plan står fast för evigt,

hans avsikter från släkte till släkte.

12Lyckligt det folk som har Herren till Gud,

det folk han valt till sin egendom!

13Från himlen blickar Herren ner

och ser på alla människor.

14Från sin tronsal betraktar han

alla dem som bor på jorden,

15han som ensam gett dem liv och tanke

och som följer alla deras gärningar.

16Stora härar räddar inte kungen,

stor styrka hjälper inte kämpen,

17stridshästar säkrar inte segern,

de räddar ingen med all sin kraft.

18Men Herren vakar över dem som fruktar honom,

över dem som hoppas på hans nåd,

19han räddar dem från döden

och håller dem vid liv i hungertid.

20Vi sätter vårt hopp till Herren,

han är vår hjälp och vår sköld.

21I honom har våra hjärtan sin glädje,

vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

ty vi hoppas på dig.

Psaltaren 33:1-22B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier