Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240508 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 13

1För körledaren. En psalm av David.

2Hur länge skall du glömma mig, Herre?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

3Hur länge skall tankarna mala,

mitt hjärta ängslas dag efter dag?

Hur länge skall min fiende triumfera?

4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon,

låt mig inte somna in i döden,

5låt inte min fiende säga att han besegrat mig,

mina ovänner jubla över mitt fall.

6Jag litar på din godhet,

mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära,

ty han är god mot mig.

Psaltaren 13:1-6B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier