Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240323 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 147

1Halleluja!

Det är gott att sjunga vår Guds lov,

lovsång är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem

och samlar det skingrade Israel.

3Han ger läkedom åt de förtvivlade,

han helar deras sår.

4Han bestämmer stjärnornas antal

och ger dem deras namn.

5Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,

hans vishet är utan gräns.

6Herren stöder de svaga,

de gudlösa slår han till marken.

7Tacka Herren med sång,

lovsjung vår Gud till lyra,

8han som täcker himlen med moln,

som skänker regn åt jorden

och låter gräset gro på bergen,

9han som ger föda åt djuren,

åt korpens skrikande ungar.

10Han gläder sig inte åt stridshästars kraft

och soldaternas snabba steg.

11Nej, Herren älskar de gudfruktiga,

dem som hoppas på hans nåd.

12Lova Herren, Jerusalem,

Sion, prisa din Gud.

13Han gör bommarna för dina portar starka

och välsignar ditt folk där inne.

14Han ger fred och välgång åt ditt land

och mättar dig med finaste vete.

15Han sänder sitt bud till jorden,

snabbt löper hans ord.

16Han låter snö falla som ull,

rimfrost strör han ut som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor,

hans köld får vattnet att frysa.

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnet strömmar.

19Han förkunnar sitt ord för Jakob,

sina stadgar och lagar för Israel.

20Så har han inte gjort för andra folk,

de känner inte hans lagar.

Halleluja!

Psaltaren 147:1-20B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.8
Följ oss i sociala medier