Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240302 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 130

1En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

2Herre, hör mitt rop,

lyssna när jag bönfaller dig!

3Om du lade synder på minnet,

Herre, vem kunde då bestå?

4Men hos dig finns förlåtelse,

och därför fruktar man dig.

5Jag väntar på Herren,

jag längtar,

jag hoppas få höra hans ord.

6Jag längtar efter Herren

mer än väktarna efter morgonen,

än väktarna efter morgonen.

7Hoppas på Herren, Israel,

ty hos Herren finns nåd

och makten att befria.

8Han skall befria Israel

från alla synder.

Psaltaren 130:1-8B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier