Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240217 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 32

1Av David, en dikt.

Lycklig den vars brott har förlåtits

och vars synd har plånats ut!

2Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren

och vars sinne är utan svek!

3Så länge jag teg tynade jag bort.

Jag jämrade mig dagen lång,

4dag och natt låg din hand tung på mig,

jag blev som en åker i sommarens torka.

5Då erkände jag min synd för dig,

jag dolde inte min skuld.

Jag sade: Jag vill bekänna

mina brott för Herren.

Och du förlät min synd och skuld.

6Därför ber dina trogna till dig

i nödens tid.

När de stora vattnen stiger

når de inte dem.

7Du är min fristad,

du bevarar mig för nöden,

du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

8Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,

jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

9Var inte som en häst eller mula utan förstånd –

med tygel och betsel måste de tämjas.

10Den gudlöse drabbas av många plågor,

men den som litar på Herren

skall omslutas av godhet.

11Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla!

Alla rättrådiga, ropa av fröjd!

Psaltaren 32:1-11B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier