Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240210 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 138

1Av David.

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,

inför gudarna sjunga ditt lov.

2Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn, du som är god och trofast.

Du har gjort långt mer än du lovat.

3Du svarade mig när jag ropade,

du fyllde mig med kraft.

4Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre,

ty de har hört dina ord.

5De skall sjunga om Herrens vägar,

ty stor är Herrens härlighet.

6Hög är Herren, men han ser de låga,

upphöjd och fjärran känner han allt.

7När jag drabbas av nöd

bevarar du mitt liv.

Mot mina fienders vrede

sträcker du ut din hand,

din starka hand räddar mig.

8Herren skall fullborda vad han gör för mig.

Herre, din godhet varar för evigt.

Upphör inte med ditt verk!

Psaltaren 138:1-8B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier