Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240127 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 36

1För körledaren. Av Herrens tjänare David.

2Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta,

hos honom finns ingen fruktan för Gud.

3Synden smickrar honom till att tro

att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd.

4Hans ord är ondska och svek,

åt insikt och godhet vänder han ryggen.

5Han ligger på sin bädd och smider onda planer,

han har slagit in på orätt väg,

han skyr inte något ont.

6Herre, till himlen sträcker sig din nåd,

din trofasthet ända till skyarna.

7Din rättfärdighet är som väldiga berg,

din rättvisa som det djupaste hav.

Herre, du hjälper både människor och djur.

8Din nåd är dyrbar, o Gud,

i dina vingars skugga finner människor tillflykt.

9De får njuta överflödet i ditt hus,

i din glädjes strömmar stillas deras törst.

10Ty hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

11Låt din nåd aldrig vika från de dina,

din rättfärdighet aldrig från de redbara.

12Låt inte de stolta trampa ner mig,

låt inte de onda driva bort mig.

13Där ligger de, ogärningsmännen,

slagna, reser sig aldrig.

Psaltaren 36:1-13B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier