Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20240120 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 19

1För körledaren. En psalm av David.

2Himlen förkunnar Guds härlighet,

himlavalvet vittnar om hans verk.

3Dag talar till dag därom

och natt undervisar natt.

4Det är inte tal, det är inte ljud,

deras röster kan inte höras,

5men över hela jorden når de ut,

till världens ände deras ord.

Där har han rest ett tält åt solen,

6den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,

en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.

7Den stiger vid himlens ena ände

och når i sitt kretslopp den andra.

Ingenting är gömt för dess glöd.

8Herrens lag är utan brist,

den ger liv på nytt.

Herrens lära är sann,

den gör den oerfarne vis.

9Herrens påbud är rätta,

de ger hjärtat glädje.

Herrens befallningar är klara,

de gör blicken ljus.

10Herrens ord är rena,

de skall alltid bestå.

Herrens stadgar är sanna,

de är alla rättfärdiga,

11mer åtråvärda än guld,

än rent guld i mängd,

och sötare än honung,

än självrunnen honung.

12Genom dem blir din tjänare varnad,

att följa dem ger riklig lön.

13Vem känner sina fel?

Fria mig från synder jag inte vet om,

14men hindra mig också från öppet trots,

låt det inte få makt över mig!

Då är jag utan brist

och fri från svåra synder.

15Ta i nåd emot mina ord,

mitt hjärtas bön till dig,

Herre, min klippa, min hjälpare.

Psaltaren 19:1-15B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.19.0
Följ oss i sociala medier