Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231230 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 150

1Halleluja!

Prisa Gud i hans helgedom,

prisa honom i hans höga himmel.

2Prisa honom för hans mäktiga gärningar,

prisa honom för hans väldiga storhet.

3Prisa honom med hornstötar,

prisa honom med harpa och lyra,

4prisa honom med tamburin och dans,

prisa honom med strängaspel och flöjt,

5prisa honom med klingande cymbaler,

prisa honom med jublande cymbaler.

6Allt som lever och andas skall prisa Herren.

Halleluja!

Psaltaren 150:1-6B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier