Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231227 Bibelläsning och bön

Bibeltext

4Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, 5för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. 6Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« 7Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.

Galaterbrevet 4:4-7B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier