Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231221 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Tackpsalm

1Den dagen skall du säga:

Jag tackar dig, Herre.

Du var vred på mig,

men din vrede lade sig

och du gav mig tröst.

2Ja, Gud är min räddning,

jag är trygg och utan fruktan.

Min kraft och mitt värn är Herren,

han räddade mig.

3Jublande skall ni ösa vatten

ur räddningens källor.

4Den dagen skall ni säga:

Tacka Herren, åkalla honom,

berätta för folken om hans verk,

förkunna hans upphöjda namn!

5Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,

gör dem kända över hela jorden!

6Höj jubelrop,

ni som bor på Sion,

ty stor är han mitt ibland er,

Israels Helige.

Jesaja 12:1-6B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier