Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231209 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Psalm 145

1En lovsång av David.

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

nu och för evigt prisar jag ditt namn.

2Dag efter dag vill jag prisa dig,

nu och för evigt sjunga ditt lov.

3Stor är Herren, högt är han prisad,

ingen kan fatta hans storhet.

4Släkte efter släkte skall hylla dina verk

och vittna om dina väldiga gärningar.

5De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,

och de under som du gör vill jag besjunga.

6De skall prisa din fruktansvärda makt,

och din storhet vill jag förkunna.

7De skall ropa ut din stora godhet

och jubla över din trofasthet.

8Nådig och barmhärtig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9Herren är god mot alla,

barmhärtig mot allt han har skapat.

10Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

dina trogna skall lovsjunga dig.

11De skall tala om ditt rikes ära

och förkunna din väldiga kraft,

12så att alla lär känna din makt,

ditt rikes ära och härlighet.

14Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar.

15Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid.

16Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger.

17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt han gör.

18Herren är nära alla som ropar,

alla som av hjärtat ropar till honom.

19Herren gör vad de fromma begär,

han hör deras rop och räddar dem.

20Herren skyddar dem som älskar honom,

men alla de onda förgör han.

21Herrens lov vill jag sjunga,

allt som lever skall prisa hans heliga namn

nu och för evigt.

Psaltaren 145:1-21B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier