Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231130 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Lammet och boken med sju sigill

1Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill.

Uppenbarelseboken 5:1B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier